Sofie und Jochen wohnen seit Jahren in einer WG.
Sofie a Jochen bývajú roky na priváte.
Sie suchen eine Wohnung im Stadtzentrum.
Hľadajú byt v centre.
Sie haben nichts gegen Mitbewohner, sie wollen einfach zusammenleben.
Nemajú nič proti spolubývajúcim, len chcú jednoducho žiť spolu.
Sofie hat eine Anzeige für eine Dreizimmerwohnung vor sich und ruft den Vermieter an.
Sofie má inzerát na trojizbový byt a volá prenajímateľovi.

Ist die Wohnung noch frei?

Vermieter:
Hallo!
Haló!
Sofie:
Sofie Schwarz, guten Tag. Haben Sie etwas Zeit für mich? Ich interessiere mich für Ihre Anzeige.
Sofie Schwarz, dobrý deň. Máte pre mňa chvíľku? Zaujíma ma Váš inzerát na byt.
Vermieter:
Ach so, klar! Ich beantworte gerne alle Ihre Fragen.
Aha, samozrejme! Rád vám odpoviem na všetkých otázky.
Sofie:
Ist die Wohnung also noch frei?
Je ten byt ešte voľný?
Vermieter:
Ja, sie ist noch frei.
Áno, ešte je voľný.
Sofie:
Perfekt. Wann können wir die Wohnung besichtigen?
Perfektné. Kedy si môžeme prehliadnuť byt?
Vermieter:
Können Sie am Samstagabend kommen?
Nemôžete prísť v sobotu večer?
Sofie:
Ja, wir können am Samstag kommen, d. h. am einundzwanzigsten Februar.
Áno, môžeme prísť v sobotu, t. j. dvadsiateho prvého februára.
Sofie:
In welchem Stock befindet sich die Wohnung?
Na ktorom poschodí je byt?
Vermieter:
Im dritten Stock. Leider gibt es keinen Aufzug im Haus und Sie müssen die Treppe benutzen.
Na treťom poschodí. Bohužiaľ nie je v dome výťah a musíte použiť schodisko.
Sofie:
Macht nichts. Vielen Dank und bis Samstag!
Nevadí. Veľmi pekne ďakujem a uvidíme sa v sobotu!
Vermieter:
Bis dann!
Tak zatiaľ!

Die Wohnungsbesichtigung

Vermieter:
Guten Tag, herzlich willkommen!
Dobrý deň, vitajte!
Sofie:
Guten Tag!
Dobrý deň!
Vermieter:
Wir haben nicht viel Zeit, also fangen wir lieber gleich an.
Nemáme veľa času, tak začnime radšej hneď.
Vermieter:
Die erste Tür führt in die Wohnküche, die zweite Tür ins Bad mit Toilette, die letzte Tür ins Schlafzimmer.
Prvé dvere vedú do obytnej kuchyne, druhé dvere do kúpeľne so záchodom, posledné do spálne.
Vermieter:
Machen Sie bitte die Tür vor Ihnen auf und gehen Sie ins Nebenzimmer.
Otvorte, prosím, dvere pred vami a choďte do vedľajšej izby.
Vermieter:
Entschuldigen Sie die Unordnung, bitte! Ich stelle noch die Stühle an den Tisch und lege die Bücher ins Regal.
Ospravedlňujem sa za ten neporiadok! Postavím ešte stoličky k stolu a knihy položím do police.
Jochen:
Wer Ordnung hält, ist nur zu faul zu suchen.
Ten, kto udržuje poriadok, je len príliš lenivý hľadať.
Vermieter:
Stimmt. Das muss ich auch mal meiner Frau sagen.
To máte pravdu. To musím tiež povedať svojej žene.
Sofie:
Und wo ist das Arbeitszimmer? Wir arbeiten oft von zu Hause aus.
Kde je pracovňa? Často pracujeme z domu.
Vermieter:
Öffnen Sie bitte die Tür hinter Ihrem Freund und machen Sie das Licht an. Das Fenster über uns ist zu klein. Vorsicht, Stufe!
Aha, otvorte, prosím, dvere za vaším priateľom a rozsvieťte. Okno nad nami je príliš malé. Pozor, schod!
Vermieter:
Hier arbeite ich. Unser Hund liegt oft unter dem Tisch und arbeitet mit.
Tu pracujem. Náš pes často leží pod stolom a pracuje so mnou.
Jochen:
Wir kennen jetzt die Wohnung. Darf ich nach der Miete fragen?
Teraz už byt poznáme. Môžem sa spýtať na nájom?
Vermieter:
Natürlich. Die Miete ist 580 Euro ohne Wasser, Heizung und Strom.
Samozrejme. Nájom je 580 eur bez vody, kúrenia a elektriny.
Jochen:
Ab wann ist die Wohnung frei?
Od kedy je byt voľný?
Vermieter:
Wir wollen bis Ende März ausziehen. Sie können also Anfang April einziehen.
Chceme sa odsťahovať do konca marca. Môžete sa teda začiatkom apríla nasťahovať.
Jochen:
Das klingt gut. Die Wohnung gefällt uns. Ich gebe Ihnen bis morgen Bescheid.
To znie dobre. Byt sa nám páči. Dám vám do zajtra vedieť.
Sofie:
Vielen Dank für alles und einen schönen Abend noch.
Vďaka za všetko a pekný večer.
Vermieter:
Gern geschehen. Also bis morgen!
Rado sa stalo. Tak zajtra!

Wer Ordnung hält, ist nur zu faul zu suchen. Spomínate z 5. lekcia na rôzne významy slova zu? V tejto vete prvé znamená príliš a druhé upozorňuje na infinitív. Ten, kto udržuje poriadok, je len príliš lenivý hľadať.

Nájdite v texte spojenia s predložkami a všímajte si, aký po nich nasleduje pád. Poznáte niektoré pravidlá? Odpovede nájdete v oddiele Grammatik. Pozor, nech si predložky nespletiete s odlučiteľnými predponami.

Nájdite zložené podstatné mená. Aké slová ich tvoria? Skúste odhadnúť ich význam a preložte so slovníkom.