Redemittel

Wie geht es Ihnen?
[viː geːt εs ˈiːnən?]
Ako sa vám darí?
Wie geht's?
[viː geːts?]
Ako sa máš?
Es geht mir gut.
[εs geːt miːɐ guːt]
Mám sa dobre.
Mach's gut.
[maxs guːt]
Maj sa dobre.
Das freut mich.
[das frɔyt mɪç]
To ma teší.
Wie heißt du?
[viː haist duː?]
Ako sa voláš?
Ich heiße Peter.
[ɪç ˈhaisə ˈpeːtɐ]
Volám sa Peter.
Mein Name ist Peter.
[main ˈnaːmə ɪst ˈpeːtɐ]
Volám sa Peter.
Wer ist das?
[veːɐ ɪst das?]
Kto je to?
Entschuldigung, wer sind Sie?
[εntˈʃʊldɪgʊŋ, veːɐ zɪnt ziː?]
Prepáčte, kto ste?
Wie bitte?
[viː ˈbɪtə?]
Prosím?
Ich verstehe Sie nicht.
[ɪç fεɐˈʃteːə ziː nɪçt]
Nerozumiem (vám).
Ach so!
[ax zoː!]
Aha!
Tut mir leid.
[tuːt miːɐ lait]
Je mi ľúto.
Ich komme aus Deutschland.
[ɪç ˈkɔmə aus ˈdɔytʃlant]
Pochádzam z Nemecka.
Ich arbeite in Berlin.
[ɪç ˈarbaitə ɪn bεrˈliːn]
Pracujem v Berlíne.
Ich arbeite als Programmierer.
[ɪç ˈarbaitə als prograˈmiːrɐ]
Pracujem ako programátor.
Nur ein bisschen, danke.
[nuːɐ ain ˈbɪsçən, ˈdaŋkə]
Len trochu, ďakujem.
Ich spreche Englisch und ein bisschen Deutsch.
[ɪç ˈʃprεçə ˈεŋlɪʃ ʊnt ain ˈbɪsçən dɔytʃ]
Hovorím anglicky a trocha nemecky.
nach Hause
[naːx ˈhauzə]
domov
zu Hause
[tsuː ˈhauzə]
doma

Nemecké prídavné mená majú základný tvar rovnaký ako príslovky. Das ist gut. môže znamenať To je dobré. aj To je dobre. V slovíčkach uvádzame v prekladoch preto väčšinou len tvar prídavného mena.