Wortschatz

 • Abend der ˈaːbntvečer
 • aber ˈaːbɐale
 • arbeiten ˈarbaitnpracovať
 • auch auxtiež
 • aus ausz
 • besuchen bəˈzuːxnnavštíviť
 • bitte ˈbɪtəprosím
 • Bruder der Brüder ˈbruːdɐbrat
 • da daːtu, tam
 • danke ˈdaŋkəďakujem
 • das dasto
 • deutsch dɔytʃnemecký
 • dort dɔrttam
 • ein bisschen ain ˈbɪsçəntrochu
 • Rezeptionistin die -nen retsεptsioˈnɪstɪnrecepčný
 • Entschuldigung die εntˈʃʊldɪgʊŋospravedlnenie, ospravedlnenka
 • fahren du fährst ˈfaːrənísť
 • Ferien die Pl ˈfeːriənprázdniny
 • Frau die fraupani, žena
 • gehen ˈgeːənísť
 • Geld das gεltpeniaze
 • gut guːtdobrý
 • haben ˈhaːbnmať
 • Haus das Häuser hausdom
 • heißen ˈhaisnvolať sa
 • Herr der hεrpán
 • hier hiːɐtu
 • in ɪnv
 • ja jaːáno
 • jetzt jεtstteraz
 • Kaffee der ˈkafeːkáva
 • Kind das Kinder kɪntdieťa
 • kommen ˈkɔmənpochádzať, prísť
 • langsam ˈlaŋzaːmpomalý
 • machen ˈmaxnrobiť
 • mein mainmôj
 • morgen ˈmɔrgnzajtra
 • Morgen der ˈmɔrgnráno
 • Nacht die naxtnoc
 • Name der ˈnaːməmeno
 • nein nainnie
 • nicht nɪçtnie
 • nur nuːɐlen
 • Problem das Probleme proˈbleːmproblém
 • Programmierer der prograˈmiːrɐprogramátor
 • schon ʃoːn
 • sehr zeːɐveľmi
 • sein zainbyť
 • sprechen du sprichst ˈʃprεçnhovoriť
 • studieren ʃtuˈdiːrənštudovať
 • Tag der taːkdeň
 • trinken ˈtrɪŋknpiť
 • und ʊnta
 • verstehen fεɐˈʃteːənrozumieť, chápať
 • viel fiːlveľa
 • was vasčo
 • wer veːɐkto
 • wie viːako
 • wo voːkde
 • woher voˈheːɐodkiaľ
 • wohnen ˈvoːnənbývať
 • Zeit die tsaitčas