Redemittel

dabei sein
[]
byť pri tom, zúčastniť sa
Es ist sehr schade!
[]
Je to naozaj škoda!
Sie möchten heiraten.
[]
Chcú sa vziať.
Sie sind nicht mehr da.
[]
Už tu nie sú.
Wir waren noch nie hier.
[]
Ešte sme tu nikdy neboli.
Das ist aber eine Überraschung!
[]
To je ale prekvapenie!
Darf ich Ihnen meine Kollegin vorstellen?
[]
Smiem vám predstaviť svoju kolegyňu?
Ich kenne Sie nur vom Sehen.
[]
Poznám vás len z videnia.
Alles Gute!
[]
Všetko najlepšie!