Kommunikation

Všetko a všetci Už dlhšiu dobu poznáme zámeno alles (všetko). Teraz sa stretávame s tvarom alle (všetci). Nie sú vám tie koncovky povedomé? Napríklad alles ako das, alle ako die? Máte pravdu. Nie sú to totiž dve zámená, ale varianty zámena all. To sa skloňuje rovnako ako členy. Das ist alles. dasTo je všetko. Fast alle sind da. dieSkoro všetci sú tu. in allen Farben denvo všetkých farbách
Chcete sa ženiť alebo vydávať? V nemčine je to jednoduché, aspoň verbálne. V každej situácii si vystačíte so slovesom heiraten. Marcus möchte heiraten.Marcus by sa chcel oženiť. Anna möchte heiraten.Anna by sa chcela vydať. Wir möchten heiraten.Chceli by sme sa vziať. Ak chcete povedať, koho si chcete vziať, použijete rovnaké sloveso. Anna möchte Marcus heiraten.Anna si chce vziať Marcusa. Marcus möchte sie heiraten.Marcus si ju chce vziať. Po svatbe sú muži aj ženy verheiratet. Anna ist verheiratet.Anna je vydatá. Marcus ist verheiratet.Marcus je ženatý. Pred svatbou je každý ledig (slobodný). Ak žijete bez partnera, tak ste single. Ak sa vám nepodarí nájsť toho pravého a dôjde k rozvodu, píšete potom do formulárov geschieden (rozvedený). Ak žijete v registrovanom partnerstve, používajú Nemci rovnaký termín eingetragene Lebenspartnerschaft.
Priateľ verzus kamarát Už aj v slovenčine sa začína rozlišovať medzi slovami priateľ (intímny vzťah) a kamarát. V nemčine existuje pre oboje výraz Freund. Rozlíšite to tak, že vo význame priateľ použijete privlasťňovacie zámeno, v prípade kamaráta opis pomocou von. mein Freundmôj priateľ ein Freund von mirmôj kamarát seine Freundinjeho priateľka eine Freundin von ihmjeho kamarátka
Mehr v zápore Slovo mehr znamená viac. Pokiaľ sa s ním ale stretnete v zápornej vete, prekladajte ho ako už ne. Ich kann nicht mehr.Už nemôžem. Er wohnt nicht mehr da.Už tu nebýva. Ich habe keine Zeit mehr.Už nemám čas. Er hat nichts mehr.Už nič nemá.