Aussprache

Cudzie slová ako vlastné Už ste si určite všimli, že mnohé slová z lekcií nie sú úplne nemecké a neplatia v ich prípade pravidlá výslovnosti, ktoré sme si uviedli na úvod učebnice. Preberanie slov z iného jazyka poznáme aj zo slovenčiny - prevezmeme celé slovo a prispôsobíme si jeho tvar a výslovnosť. Lajkujeme posty priateľov na Facebooku, kupujeme si na desiatu dva croissanty alebo snáď krosany?, určite vás napadnú ďalšie podobné príklady. V nemčine to funguje úplne rovnako, slová preberajú rody, koncovky, predpony. Wann checken Sie aus? Ich schreibe eine E-Mail. Adam mag Computerspiele. Výslovnosť sa viac-menej drží originálu. die Toilette toaˈlεtə der Cousin kuˈzε̃ː Niekedy výraznejšie než v slovenčine. posten pɔʊstn die Chance ʃãːsə Niektoré slová sa v nemčine už natoľko udomácnili, že si ich cudzí pôvod odvodíme len z odlišnej výslovnosti. Typicky je to výslovnosť písmen v a t. reservieren rezεrˈviːrən; die Serviette zerˈviεtə die Rezeption retsεpˈtsioːn; funktionieren fuŋktsioˈniːrən