Kinder

Martin will Youtuber werden.
Martin sa chce stať youtuberom.
Er spielt oft am Computer und macht Videos.
Hrá sa často na počítači a natáča videá.
Er treibt auch Sport.
Tiež športuje.
Er spielt vor allem Fußball.
Hrá hlavne futbal.
Sonntags besucht er Fußballspiele.
V nedeľu chodí na futbalové zápasy.
Ulrike mag keine Computerspiele.
Ulrike nemá rada počítačové hry.
Sie chattet lieber mit Freunden oder telefoniert und simst mit Freundinnen.
Radšej četuje s priateľmi alebo telefonuje a esemeskuje s kamarátkami.
Sie fotografiert gern und postet Fotos auf Facebook.
Fotografuje a fotky dáva na Facebook.
Ulrike hört Musik und spielt Gitarre.
Ulrike počúva hudbu a hrá na gitaru.
Sie mag nicht nur Pop, sondern auch Jazz.
Má rada nielen pop, ale aj džez.
Freitags geht sie oft ins Kino.
V piatok chodí často do kina.
Ulrike will keine Süßigkeiten essen, aber sie kann ohne Schokolade nicht leben.
Ulrike nechce jesť sladkosti, ale nemôže žiť bez čokolády.

V spojení stať sa niekým alebo niečím sa k slovesu werden pridáva podstatné meno vždy bez člena. Youtuber werden (stať sa youtuberom), Mode werden (stať sa módou).

Po spojke aber (ale) je slovosled ako v normálnej oznamovacej veta.

Opa und Oma

Wolfgang interessiert sich für Technik.
Wolfgang sa zaujíma o techniku.
Er sucht oft etwas im Internet.
Často hľadá niečo na internete.
Er fährt gern Auto und reist ins Ausland.
Rád šoféruje auto a cestuje do zahraničia.
Am Wochenende geht er oft wandern.
Cez víkend chodí často na výlety.
Wolfgang isst gern Fleisch und trinkt Wein.
Wolfgang rád je mäso a pije víno.
Hausarbeiten machen ihm keinen Spaß.
Domáce práce ho nebavia.
Agnes mag keine Computer.
Agnes nemá rada počítače.
Sie liebt ihren Mann und ihre Familie.
Miluje svojho muža a svoju rodinu.
Sie spielt und bastelt oft mit den Kindern.
Často sa hrá s deťmi a niečo s nimi majstruje.
Sie kocht gern und arbeitet im Garten.
Rada varí a pracuje v záhrade.
Sie isst kein Fleisch und trinkt keinen Alkohol.
Neje mäso a nepije alkohol.
Agnes und Wolfgang mögen die Natur.
Agnes a Wolfgang majú radi prírodu.

Všimnite si sloveso spielen, znamená hrať i hrať sa. Vo význame hrať na nástroj sa používa bezpredložkové spojenie Gitarre spielen.

Im Geschäft

Wolfgang und Ulrike sind im Geschäft.
Wolfgang a Ulrike sú v obchode.
Sie wünscht sich ein Handy.
Želá si mobil.
Wolfgang will es ihr zum Geburtstag schenken.
Wolfgang jej ho chce dať k narodeninám.

Verkäufer:
Guten Tag. Wie kann ich Ihnen helfen?
Dobrý deň. Čo si želáte?
Wolfgang:
Guten Tag. Ich möchte ein Handy für sie kaufen.
Dobrý deň. Chcel by som pre ňu kúpiť mobil.
Verkäufer:
Schauen Sie mal, hier sind die Modelle für Frauen.
Pozrite sa, tu sú modely pre ženy.
Wolfgang:
Ulrike, wie findest du dieses Handy?
Ulrike, ako sa ti páči tento mobil?
Ulrike:
Ich finde es hässlich. Es gefällt mir gar nicht. Aber dieses Modell gefällt mir gut.
Je hnusný. Vôbec sa mi nepáči. Ale tento model sa mi páči.
Wolfgang:
Ich finde es auch schön. Können Sie uns das Modell zeigen?
Mne sa tiež páči. Môžete nám ten model ukázať?
Verkäufer:
Klar. Hier, bitte. Der Preis ist auch nicht hoch.
Samozrejme. Tu je. Cena tiež nie je vysoká.
Ulrike:
Ich will dieses Handy haben. Kaufst du es mir?
Chcem tento mobil. Kúpiš mi ho?
Wolfgang:
O. K. Ich kaufe es dir.
Ok. Kúpim ti ho.
Ulrike:
Vielen Dank!
Ďakujem!

Nájdite v dialógu osobné zámená. Vypíšte ich aj s predložkou alebo slovesom a určite pád. V niektorých prípadoch zastupujú podstatné mená. Ktoré?

Nájdite vety so záporom a všímajte si, kedy sa používa nicht a kedy kein.

Podčiarknite tvary slovies mögen a wollen.