Aussprache

Aby sme si lepšie rozumeli Zopakujme si pár maličkostí, kvôli ktorým si nemusíme s rodilými hovoriacimi úplne rozumieť. Za nedorozumenia môže najčastejšie prízvuk a s ním spojená redukcia samohlások v neprízvučných slabikách. Inými slovami, v prízvučných slabikách sú samohlásky a spoluhlásky výrazné a dôrazné, v neprízvučných slabikách naopak. Nemá zmysel učiť sa, kde je prízvuk v jednotlivých slovách. Vnímajte v prípade nahraných textov a slov, ako sa mení výslovnosť hlások v súvislosti s prízvukom, čoskoro sa vám to dostane do ucha. Prekvapivé pre nás môže byť tiež rozlišovanie medzi dlhými a krátkymi hláskami, je to naozaj počuť. Napríklad geben sa vyslovuje ako gébn, guten Tag ako gútn ták ap. Tento detail výrazne mení podobu nemčiny v písanej a hovorenej podobe. Dbajte na dôsledné rozlišovanie prehlasovaných a neprehlasovaných samohlások, predovšetkým ö a ü. Menia málokedy význam, ale Nemec vám bez správneho zaokrúhlenia nebude rozumieť. können – kennen; schön – schon über – lieber; Schlüssel – schließen Nemčina nie je pre slovenské ucho náročná, ale vyplatí sa, hlavne zo začiatku, čo nejviac počúvať nahrávky a korigovať svoju výslovnosť. Začnite s textami a slovami v našej učebnici a pokračovať môžete na webe počúvaním rádia a sledovaním filmov.