Kommunikation

Nebojte sa hovoriť Prvotné nadšenie mnohých študentov nemčiny často rýchlo schladí zistenie, koľko môže mať slovo koncoviek podľa pádu a rodu. Je to úplne zbytočná obava. Nemčina je v dnešnej dobe v podobnej situácii ako angličtina v minulom storočí - stáva sa z nej komunikačný prostriedok mnohých národov, ktoré našli svoj nový domov v nemecky hovoriacich krajinách. Zjednodušuje sa a oprosťuje sa od všetkého “nepodstatného”. Jednoznačne k tomu tiež patria koncovky, ktoré v rýchlej reči ľahko zanikajú. Nebojte sa preto rozprávať bez ohľadu na to, či viete, ktorého rodu je podstatné meno a aký tvar má člen alebo prídavné meno. Všetci vám budú aj tak rozumieť. Pravidlá, ktoré uvádzame v tejto súvislosti v našej učebnici, sú dôležité hlavne pre písomný prejav. Nemusíte sa ich učiť naspamäť hneď, postupne si ich osvojíte.
Privolanie čašníka V každej reštaurácii budete skôr či neskôr riešiť, ako privolať obsluhujúci personál. Ako sa doba mení, tak sa aj menej používa oslovenie Herr Ober (pán vrchný) a jeho ženský variant Fräulein (slečna) vyšiel z módy úplne. Dnes v tejto situácii najčastejšie budete počuť Entschuldigung alebo Hallo v kombinácii s nejakým neverbálnym signálom (kývnutím, zamávaním). Rozširuje sa taktiež zvyk, že servírky a čašníci nosia menovky z toho dôvodu, aby ste ich mohli privolať menom.
Pre milovníkov kávy Chodíte radi na kávu do kaviarne? Tak len malá poznámka, aby ste sa nestratili v preklade. Káva sa povie der Kaffee s prízvukom na prvej slabike. Rovnako ako väčšina nápojov v nemčine aj ona je mužského rodu. Kaviareň je das Café s prízvukom na konci a ako mnoho cudzích slov je stredného rodu.
Liebe Kolleginnen und Kollegen Ak si budete všímať nejrôznejšie nápisy, odkazy na nástenkách alebo články v novinách, môžete naraziť na zápis množného čísla s veľkým -I- v strede. Je to elegantné riešenie, ako do oslovenia zahrnúť ako pánov, tak aj dámy. Slovné spojenie Liebe KollegInnen teda znamená Milé kolegyne a kolegovia. Pokiaľ chcete oslovenie prečítať nahlas, musíte ho však opäť rozložiť na ženský a mužský tvar.
Dlhé slová Určite ste si všimli dĺžky niektorých nemeckých slov. Sú preto tak dlhé, pretože sú zložené z niekoľkých slov. Prekladajú sa takto bežne naše spojenia prídavného a podstatného mena.
der Apfel + der Kuchen = der Apfelkuchen jablko + koláč = jablkový koláč
die Speise + die Karte = die Speisekarte jedlo + lístok = jedálny lístok
der Abend + das Essen = das Abendessen večer + jedlo = večera
Rod (člen) zloženého slova sa riadi rodom koncovej časti.