žrať

fressen

Čo žerú mačky?
Was fressen Katzen?
vas ˈfrεsn ˈkatsn?
Koľko (ti) to (auto) žerie?
Wie viel frisst dein Wagen?
viː fiːl frɪst dain ˈvaːgn?
Moje auto hrozne žerie.
Mein Auto ist ein Spritfresser.
main ˈauto ɪst ain ˈʃprɪtfrεsɐ
Žerie to čas a peniaze.
Das frisst Zeit und Geld.
das frɪst tsait ʊnt gεlt
Túto kapelu skrátka žeriem!
Ich stehe einfach/voll auf diese Band!
ɪç ˈʃteːə ˈainfax/fɔl auf ˈdiːzə bant!
Čo ťa žerie?
Was wurmt dich?
vas vʊrmt dɪç?