želanie

Wunsch m

Nemôžem vyhovieť vášmu želaniu.
Ich kann Ihrem Wunsch nicht nachkommen.
ɪç kan ˈiːrəm vʊnʃ nɪçt ˈnaːxkɔmən
Pošli mu želanie.
Sende ihm einen Glückwunsch.
ˈzεndə iːm ˈainən ˈglʏkvʊnʃ
pieseň na želanie
Song auf Wunsch, Musikwunsch m
zɔŋ auf vʊnʃˌ muˈziːkvʊnʃ