zaujímať sa

sich interessieren für etw.

O čo sa zaujímate?
Wofür interessieren Sie sich?
voˈfyːpaj ɪntərεˈsiːrən ziː zɪç?
Veľmi sa zaujíma o...
Er interessiert sich sehr für...
eːɐ ɪntərεˈsiːɐt zɪç zeːɐ fyːɐ
Zaujíma sa o to vôbec niekto?
Hat daran überhaupt jemand Interesse?
hat daˈran yːbɐˈhaupt ˈjeːmant ɪntəˈrεsə?
Zaujíma sa oňho polícia.
Er wird einer polizeilichen Untersuchung unterzogen.
eːɐ vɪrt ˈainɐ poliˈtsailɪçn ʊntɐˈzuːxʊŋ ʊntɐˈtsoːgn