variť

kochen

Čo varíš?
Was kochst du?
vas kɔxst duː?
Varí výborne.
Sie kann wunderbar kochen.
ziː kan ˈvʊndɐbaːɐ ˈkɔxn
Už sa to varí? (vrie to)
Kocht es schon?
kɔxt εs ʃoːn?
Večera sa už varí. (pripravuje sa)
Das Abendessen wird schon gekocht.
das ˈaːbnt|εsn vɪrt ʃoːn gəˈkɔxt
Daj variť vodu. (na čaj ap.)
Setz das Wasser auf.
zεts das ˈvasɐ auf