uvažovať

(nach)denken über etw. Akk, überlegen etw. Akk

Uvažuj! (rozmýšľaj trochu)
Denk nach!
dεŋk naːx!
Pouvažuj o tom.
Denk darüber nach.
dεŋk daˈryːbɐ naːx
Uvažujem o tom, že by som...
Ich überlege...zu + Inf..
ɪç yːbɐˈleːgə...
O tom som nikdy neuvažoval.
Darüber habe ich nie nachgedacht.
daˈryːbɐ ˈhaːbə ɪç niː ˈnaːxgədaxt