tvoj, tvoja, tvoje

dein, deine, dein

To je tvoja žena?
Ist das deine Frau?
ɪst das ˈdainə frau?
Ten tvoj priateľ...
Der Freund von dir...
deːɐ frɔynt fɔn diːɐ
Tieto rukavice sú tvoje.
Diese Handschuhe gehören dir.
ˈdiːzə ˈhantʃuːə gəˈhøːrən diːɐ