tlačiť

drücken, pressen

Tlačiť. (nápis na dverách)
Drücken!
ˈdrʏkn!
Netlač na mňa. (nenúť ma)
Zwing mich nicht.
tsvɪŋ mɪç nɪçt
Tlačí nás čas.
Die Zeit drängt uns.
diː tsait drεŋt ʊns
Tlačia ma topánky.
Meine Schuhe drücken mich.
ˈmainə ˈʃuːə ˈdrʏkn mɪç
Tlačili sme sa v autobuse.
Wir standen im Bus aneinandergedrängt.
viːɐ ˈʃtandn ɪm bʊs an|aiˈnandɐgədrεŋt