šťastie

Glück n

Veľa šťastia!
Viel Glück!
fiːl glʏk!
Dnes nemám šťastie.
Heute habe ich kein Glück.
ˈhɔytə ˈhaːbə ɪç kain glʏk
Mal šťastie, že prežil.
Er hatte Glück, dass er überlebt hat.
eːɐ ˈhatə glʏkˌ das eːɐ yːbɐˈleːpt hat
Mal som to šťastie, že...
Ich hatte das Glück, dass...
ɪç ˈhatə das glʏkˌ das
Odvážnemu šťastie praje!
Frisch gewagt ist halb gewonnen!, Wer wagt, gewinnt!
frɪʃ gəˈvaːkt ɪst halp gəˈvɔnən!ˌ veːɐ vaːktˌ gəˈvɪnt!
mať šťastie v nešťastí
Glück im Unglück haben
glʏk ɪm ˈʊnglʏk ˈhaːbn