správať sa

sich benehmen, sich verhalten

Správa sa dobre/zle.
Er benimmt sich gut/schlecht.
eːɐ bəˈnɪmt zɪç guːt/ʃlεçt
Správal sa ako hlupák.
Er hat sich wie ein Trottel benommen.
eːɐ hat zɪç viː ain ˈtrɔtl bəˈnɔmən
Správali sa k nám dobre.
Sie waren nett zu uns.
ziː ˈvaːrən nεt tsuː ʊns
Nevie sa správať.
Sie weiß sich nicht zu benehmen.
ziː vais zɪç nɪçt tsuː bəˈneːmən
Správal sa podozrivo.
Er hat sich verdächtig verhalten.
eːɐ hat zɪç fεɐˈdεçtɪç fεɐˈhaltn