spoločný

gemeinsam

Čo to s tým má spoločné?
Was hat das damit zu tun?
vas hat das daˈmɪt tsuː tuːn?
Nemám s tým nič spoločné.
Damit habe ich nichts zu tun.
daˈmɪt ˈhaːbə ɪç nɪçts tsuː tuːn
Majú spoločné záujmy.
Sie haben gemeinsame Interessen.
ziː ˈhaːbn gəˈmainzaːmə ɪntəˈrεsn
mať čo spoločné s kým
mit j-m etw. Akk gemeinsam haben
gəˈmainzaːm ˈhaːbn