rovno

1(hneď) direkt, geradewegs

Choď rovno domov.
Geh direkt nach Hause.
geː diˈrεkt naːx ˈhauzə
Prečo mi to nemohol povedať rovno?
Warum konnte er es mir nicht direkt sagen?
vaˈrʊm ˈkɔntə eːɐ εs miːɐ nɪçt diˈrεkt ˈzaːgn?
Tak to už môžeš rovno zahodiť.
Das kannst du also direkt wegschmeißen.
das kanst duː ˈalzo diˈrεkt ˈvεkʃmaisn
rovno uprostred
direkt in der Mitte
diˈrεkt ɪn deːɐ ˈmɪtə

2(ísť, stáť ap.) gerade, geradeaus, direkt

Seď rovno!
Sitz gerade!
zɪts gəˈraːdə!
Choďte stále rovno...
Gehen Sie immer geradeaus...
ˈgeːən ziː ˈɪmɐ gəraːdəˈ|aus
Visí ten obraz rovno?
Hängt das Bild gerade?
hεŋt das bɪlt gəˈraːdə?