rovnaký

gleich

Máme rovnaký názor.
Wir sind der gleichen Meinung.
viːɐ zɪnt deːɐ ˈglaiçn ˈmainʊŋ
Majú takmer rovnaký rukopis.
Sie haben fast die gleiche Handschrift.
ziː ˈhaːbn fast diː ˈglaiçə ˈhantʃrɪft
mať rovnaký meter na všetkých
alle mit gleicher Elle messen
ˈalə mɪt ˈglaiçɐ ˈεlə ˈmεsn
úplne rovnaký
völlig/ganz gleich
ˈfœlɪç/gants glaiç
rovnaké podmienky pre všetkých
gleiche Bedingungen für alle
ˈglaiçə bəˈdɪŋʊŋən fyːɐ ˈalə