rok

Jahr n

Koľko máš rokov?
Wie alt bist du?
viː alt bɪst duː?
dva roky.
Er ist zwei Jahre alt.
eːɐ ɪst tsvai ˈjaːrə alt
Stretli sa v roku 1996.
Sie haben sich 1996 getroffen.
ziː ˈhaːbn zɪç ˈnɔyntseːnhʊndɐtzεks|ʊntnɔyntsɪç gəˈtrɔfn
Budú sa brať o rok.
Sie werden in einem Jahr heiraten.
ziː ˈveːɐdn ɪn ˈainəm jaːɐ ˈhairaːtn
Tento rok nepôjdem do Talianska.
Heuer/In diesem Jahr werde ich nicht nach Italien fahren.
hɔyɐ/ɪn ˈdiːzəm jaːɐ ˈveːɐdə ɪç nɪçt naːx iˈtaːliən ˈfaːrən
Už má svoje roky.
Er hat schon seine Jahre.
eːɐ hat ʃoːn ˈzainə ˈjaːrə
Potrvá to roky.
Das wird noch Jahre dauern.
das vɪrt nɔx ˈjaːrə ˈdauɐn
Šťastný Nový rok.
Frohes/Glückliches Neues Jahr.
ˈfroːəs/ˈglʏklɪçəs ˈnɔyəs jaːɐ
Bol som tam pred troma rokmi.
Ich war dort vor drei Jahren.
ɪç vaːɐ dɔrt foːɐ drai ˈjaːrən
Sme sto rokov za opicami.
Wir leben hinter dem Mond.
viːɐ ˈleːbn ˈhɪntɐ deːm moːnt
tento rok na jar/v lete
in diesem Frühling/Sommer
ɪn ˈdiːzəm ˈfryːlɪŋ/ˈzɔmɐ
rok čo rok (sa opakovať)
Jahr für Jahr, jahraus, jahrein
jaːɐ fyːɐ jaːɐˌ jaːɐˈ|ausˌ ˈjaːɐ|ain
z roka na rok (sa meniť)
von Jahr zu Jahr
fɔn jaːɐ tsuː jaːɐ
po celý rok
das ganze Jahr (lang)
das ˈgantsə jaːɐ (laŋ)
do roka
innerhalb eines Jahres
ˈɪnɐhalp ˈainəs ˈjaːrəs
raz za uhorský rok
alle Jubeljahre (einmal)
ˈalə ˈjuːbljaːrə (ˈainmaːl)