prečo

warum, weshalb

Prečo si to urobil?
Warum hast du das gemacht?
vaˈrʊm hast duː das gəˈmaxt?
Prečo vlastne volal?
Warum hat er eigentlich angerufen?
vaˈrʊm hat eːɐ ˈaigntlɪç ˈangəruːfn?
Prečo ju už nemáš rád?
Warum magst du sie nicht mehr?
vaˈrʊm maːkst duː ziː nɪçt meːɐ?