pracovať

arbeiten

Pracujem pre jedného advokáta.
Ich arbeite bei einem Anwalt.
ɪç ˈarbaitə bai ˈainəm ˈanvalt
Od koľkej (hodiny) pracuješ?
Wann fängst du an zu arbeiten?
van fεŋst duː an tsuː ˈarbaitn?
Momentálne (nikde) nepracuje.
Zurzeit ist er arbeitslos.
tsʊrˈtsait ɪst eːɐ ˈarbaitsloːs
Pracujú na zmeny.
Sie arbeiten in Schichten.
ziː ˈarbaitn ɪn ˈʃɪçtn
Pracujem na čiastočný úväzok.
Ich arbeite in Teilzeit.
ɪç ˈarbaitə ɪn ˈtailtsait
Pracuje na voľnej nohe.
Er ist freiberuflich tätig.
eːɐ ɪst ˈfraibəruːflɪç ˈtεːtɪç
Kde pracujete?
Wo arbeiten Sie?
voː ˈarbaitn ziː?