naozaj

wirklich, tatsächlich, (hovor.) echt

Je to naozaj veľmi zvláštne.
Das ist wirklich sehr merkwürdig.
das ɪst ˈvɪrklɪç zeːɐ ˈmεrkvʏrdɪç
Mám ju naozaj rád.
Ich habe sie wirklich gern.
ɪç ˈhaːbə ziː ˈvɪrklɪç ˈgεrn
Ako to bolo naozaj?
Wie war es wirklich?
viː vaːɐ εs ˈvɪrklɪç?
Naozaj vydarený večierok!
Eine wahrhaft gelungene Party!
ˈainə ˈvaːɐhaft gəˈlʊŋənə ˈpaːɐti!