moc

Macht f

To nie je v mojej moci.
Das liegt/steht nicht in meiner Macht.
das liːkt/ʃteːt nɪçt ɪn ˈmainɐ maxt
Strana je pri moci.
Die Partei ist an der Macht.
diː parˈtai ɪst an deːɐ maxt
Dostal sa k moci.
Er kam an die Macht.
eːɐ kaːm an diː maxt
Nemám (tú) moc, aby som...
Ich habe nicht die Macht...
ɪç ˈhaːbə nɪçt diː maxt