mať sa

gehen

Mám sa dobre.
Es geht mir gut.
εs geːt miːɐ guːt
Mali sme sa fajn.
Es ist uns gut gegangen.
εs ɪst ʊns guːt gəˈgaŋən
Ty sa (ale) máš!
Du hast es gut!
duː hast εs guːt!
Ako sa máš?
Wie geht's?
viː geːts?
Maj sa na pozore pred...
Hüte dich vor...
ˈhyːtə dɪç foːɐ
mať sa ku komu (byť pozorný)
j-m gegenüber sehr aufmerksam sein
zeːɐ ˈaufmεrkzaːm zain