malý

klein, (nedôležitý) gering

Tie topánky sú mi malé.
Die Schuhe sind mir zu eng.
diː ˈʃuːə zɪnt miːɐ tsuː εŋ
Keď som bol malý/bola malá...
Als ich klein war...
als ɪç klain vaːɐ
Je len malá nádej, že...
Es besteht nur wenig Hoffnung, dass...
εs bəˈʃteːt nuːɐ ˈveːnɪç ˈhɔfnʊŋˌ das
Dostavili sa v malom počte.
Es kamen nur wenige von ihnen.
εs ˈkaːmən nuːɐ ˈveːnɪgə fɔn ˈiːnən
Chceš radšej menší alebo väčší?
Möchtest du lieber klein oder groß?
ˈmœçtəst duː ˈliːbɐ klain ˈoːdɐ groːs?
Bol by to malý zázrak.
Es wäre ein kleines Wunder.
εs ˈvεːrə ain ˈklainəs ˈvʊndɐ
ísť na malú (potrebu)
seine kleine Notdurft verrichten
ˈzainə ˈklainə ˈnoːtdʊrft fεɐˈrɪçtn
až na malé výnimky
bis auf wenige Ausnahmen
bɪs auf ˈveːnɪgə ˈausnaːmən