hnevať sa

sich ärgern über j-n/etw., böse sein j-m

Nehnevajte sa na neho.
Seien Sie ihm nicht böse.
zaiən ziː iːm nɪçt ˈbøːzə
Hneváš sa na mňa pre...?
Bist du mir wegen... böse?
bɪst duː miːɐ ˈveːgn... ˈbøːzə?
Nehnevajte sa, že vás obťažujem, ale...
Entschuldigen Sie bitte, dass ich störe, aber...
εntˈʃʊldɪgn ziː ˈbɪtəˌ das ɪç ˈʃtøːrəˌ ˈaːbɐ
Pre pravdu sa ľudia hnevajú.
Getroffene Hunde bellen.
gəˈtrɔfənə ˈhʊndə ˈbεlən
hnevať sa na koho
j-m böse sein, sich über j-n ärgern
ˈbøːzə zainˌ zɪç ˈεrgɐn