hladný

hungrig

Nie si hladný?
Hast du keinen Hunger?
hast duː ˈkainən ˈhʊŋɐ?
Začínam byť hladný.
Ich bekomme Hunger.
ɪç bəˈkɔmə ˈhʊŋɐ
Si hladný? – A ako!
Bist du hungrig? – Und wie!
bɪst duː ˈhʊŋrɪç? - ʊnt viː!
Som hladný ako vlk.
Ich bin hungrig wie ein Wolf/Bär., Ich habe einen Bärenhunger.
ɪç bɪn ˈhʊŋrɪç viː ain vɔlf/bεːɐˌ ɪç ˈhaːbə ˈainən ˈbεːrənhʊŋɐ
Je hladný po úspechu.
Er ist hungrig nach Erfolg.
eːɐ ɪst ˈhʊŋrɪç naːx ˈεɐfɔlk