hádať sa

(sich) streiten

Nehádajme sa (o tom).
Streiten wir nicht (darüber).
ˈʃtraitn viːɐ nɪçt (daˈryːbɐ)
Prestaňte sa hádať o hlúpostiach!
Hört mit der Zankerei auf!
høːɐt mɪt deːɐ tsaŋkəˈrai auf!
Stále sa hádajú.
Sie streiten sich ständig.
ziː ˈʃtraitn zɪç ˈʃtεndɪç
Nemá cenu sa hádať.
Es hat keinen Sinn, sich zu streiten.
εs hat ˈkainən zɪnˌ zɪç tsuː ˈʃtraitn
Nehádaj sa so mnou!
Streite nicht mit mir!
ˈʃtraitə nɪçt mɪt miːɐ!