farba

Farbe f

Akú to má farbu?
Welche Farbe hat es?
ˈvεlçə ˈfarbə hat εs?
Aká je tvoja obľúbená farba?
Was ist deine Lieblingsfarbe?
vas ɪst ˈdainə ˈliːplɪŋsfarbə?
Máte to v inej farbe?
Gibt es das in einer anderen Farbe?
gipt εs das ɪn ˈainɐ ˈandərən ˈfarbə?
Tie farby sa bijú.
Die Farben beißen sich.
diː ˈfarbn ˈbaisn zɪç
priznať farbu pred kým (priznať sa)
Farbe bekennen vor j-m
ˈfarbə bəˈkεnən