zmýliť sa

se tromper

To ste sa museli zmýliť.
Vous avez dû vous tromper.
vuzave dy vu tʀɔ̃pe
Zmýlil som sa.
Je me suis trompé., J'ai fait une faute.
ʒə mə sɥi tʀɔ̃peˌ ʒe fε yn fot
Zmýlil som sa v ňom.
Je me suis trompé sur son compte.
ʒə mə sɥi tʀɔ̃pe syʀ sɔ̃ kɔ̃t
Každý sa môže zmýliť.
Tout le monde peut se tromper.
tu lə mɔ̃d pø sə tʀɔ̃pe