život

vie f

Ide mu o život.
Sa vie est en danger.
sa vi εtɑ̃ dɑ̃ʒe
Tá si vie užívať život.
Elle a un savoir-vivre.
εl a œ̃ savwaʀvivʀ
Zachránil mi život.
Il m'a sauvé la vie.
il ma sove la vi
Je to otázka života a smrti.
C'est une question de vie ou de mort.
setyn kεstjɔ̃ də vi u də mɔʀ
Nikdy v živote som nevidel...
Jamais de la vie, je n'ai vu...
ʒamε də la viˌ ʒə ne vy
Trochu života do toho umierania!
Debout les morts !
d(ə)bu le mɔʀ !
Taký je život!
C'est la vie !
se la vi !
Človek sa učí celý život.
On en apprend tous les jours.
ɔ̃nɑ̃napʀɑ̃ tule ʒuʀ
To by mi v živote nenapadlo.
Cela ne m'a jamais traversé l'esprit.
s(ə)la nə ma ʒamε tʀavεʀse lεspʀi
celý (svoj) život
toute la vie
tut la vi