zaviazať

nouer, (zašnurovať) lacer

Nemal zaviazané šnúrky.
Ses lacets étaient défaits., Il avait des lacets défaits.
se lasε etε defεˌ il avε de lasε defε
Zaviaž si šnúrky.
Attache/Noue tes lacets.
ataʃ/nu te lasε
Vieš si zaviazať kravatu?
Tu sais nouer ta cravate ?
ty sε nwe ta kʀavat ?
Ranu treba zaviazať.
Il faut bander la plaie.
il fo bɑ̃de la plε
Zaviazali mu oči... (aby nevidel)
On lui a bandé les yeux...
ɔ̃ lɥi a bɑ̃de lezjø
Bol by som vám zaviazaný, keby...
Vous m'obligeriez beaucoup en..., Je vous serais reconnaissant de bien vouloir...
vu mɔbliʒ(ə)ʀje boku ɑ̃ˌ ʒə vu s(ə)ʀε ʀ(ə)kɔnεsɑ̃ də bjε̃ vulwaʀ