uviesť

1(povedať ap.) mentionner, citer, (dôvody ap.) donner

Uvediem príklad.
Je vous donne un exemple.
ʒə vu dɔn œ̃nεgzɑ̃pl
Uveďte svoje meno a priezvisko.
Indiquez votre prénom et nom.
ε̃dike vɔtʀ pʀenɔ̃ e nɔ̃
Uveďte, prosím, dátum vášho narodenia.
Indiquez votre date de naissance, s'il vous plaît.
ε̃dike vɔtʀ dat də nεsɑ̃sˌ sil vu plε

2(do istého stavu) mettre, induire, (do chodu) mettre (en route)

Uviedol si ma do rozpakov.
Tu m'as mis dans l'embarras.
ty mɑ mi dɑ̃ lɑ̃baʀa
Program uvádzal/uvádza...
L'émission présentée par...
lemisjon pʀezɑ̃te paʀ
Warner Bros. uvádza...
Warner Bros. présente...
waʀnœ̃ʀ bʀɔs pʀezɑ̃t