slúžiť

1(ako sluha) komu servir qqn, u koho être en condition/service chez qqn

Dnes slúži celý deň.
Aujourd'hui, il est de service/garde toute la journée.
oʒuʀdɥiˌ il ε də sεʀvis/gaʀd tut la ʒuʀne
Za vojny slúžil v námorníctve.
Il était dans la marine pendant la guerre.
il etε dɑ̃ la maʀin pɑ̃dɑ̃ la gεʀ
Pápež bude slúžiť omšu.
Le pape va célébrer une messe.
lə pap va selebʀe yn mεs

2(mať funkciu) na čo servir à faire qqch, ako kto/čo servir de qqn/qqch

Na čo to slúži?
À quoi ça sert ?
a kwa sa sεʀ ?
Miestnosť slúži ako sklad.
La pièce sert de dépôt.
la pjεs sεʀ də depo
Starý stroj ešte slúži.
La vieille machine fonctionne toujours.
la vjεj maʃin fɔ̃ksjɔn tuʒuʀ
Pamäť mi už neslúži.
Ma mémoire me trahit.
ma memwaʀ mə tʀai