skúšať

essayer, (znalosti) interroger, (pokúšať sa) čo tenter qqch

Skúšam sa mu dovolať.
J'essaye de lui téléphoner.
ʒesεj də lɥi telefɔne
Skúšal si si ten sveter?
Tu as essayé ce pull ?
ty ɑ eseje sə pyl ?
Zatiaľ som to neskúšal.
Je ne l'ai pas encore essayé.
ʒə nə le pɑ ɑ̃kɔʀ eseje
Skúšajte to ďalej.
Ne baissez pas les bras., Poursuivez vos essais.
nə bεse pɑ le bʀɑˌ puʀsɥive vozesε
Skúšali ma z matematiky.
J'ai été interrogé en maths.
ʒe ete ε̃teʀɔʒe ɑ̃ mat
Skúšajú novú hru. (herci)
Ils montent un nouveau spectacle.
il mɔ̃t œ̃ nuvo spεktakl
Skúša moju trpezlivosť.
Il teste ma patience.
il tεst ma pasjɑ̃s
Neskúšaj to na mňa.
N'essaie pas de me rouler.
nesε pɑ də mə ʀule