opakovať

répéter

Opakujte po mne.
Répétez après moi.
ʀepete apʀε mwa
Musí opakovať skúšku.
Il doit repasser son examen.
il dwa ʀ(ə)pɑse sɔnεgzamε̃
Budú ten seriál opakovať. (v televízii)
On va rediffuser cette série.
ɔ̃ va ʀ(ə)difyze sεt seʀi
Opakovať! (zvolanie divákov)
Bis, bis !
biˌ bi !
Musím si opakovať na skúšku.
Je dois réviser pour un examen.
ʒə dwa ʀevize puʀ œ̃nεgzamε̃
Musel opakovať tretí ročník.
Il a dû redoubler la troisième (année).
il a dy ʀ(ə)duble la tʀwɑzjεm (ane)
Už sa to nebude opakovať.
Ça ne se reproduira plus.
sa nə sə ʀ(ə)pʀɔdɥiʀa ply
Opakuješ sa. (hovoríš to isté)
Tu te répètes.
ty tə ʀepεt
opakovať čo ako papagáj
répéter qqch comme un perroquet
ʀepete kɔm œ̃ peʀɔkε