obraz

tableau m, (podoba) image f, (maľba) peinture f

Čo vidíte na (tom) obrázku?
Qu'est-ce que vous voyez sur l'image ?
kεs kə vu vwaje syʀ limaʒ ?
Snažím sa byť v obraze. (vedieť čo sa deje)
Je m'efforce d'être au courant.
ʒə mefɔʀs dεtʀ o kuʀɑ̃
Aby ste si urobili obraz o...
Pour vous faire une idée de...
puʀ vu fεʀ yn ide də
Je pekná ako obrázok.
Elle est jolie comme un cœur.
εl ε ʒɔli kɔm œ̃ kœʀ
obrazy od Picassa
tableaux de Picasso
tablo də pikaso