nerád

à regret, à contrecœur, (neúmyselne) sans le savoir

Nerád by som...
Je ne voudrais pas...
ʒə nə vudʀε pɑ
Veľmi nerád vás obťažujem.
Je regrette de vous déranger.
ʒə ʀ(ə)gʀεt də vu deʀɑ̃ʒe
Strašne nerád vstávam zavčasu.
Je déteste me lever tôt.
ʒə detεst mə l(ə)ve to
Nerád nosím svetre.
Je n'aime pas porter les pulls.
ʒə nεm pɑ pɔʀte le pyl