najlepší

le meilleur/la meilleure, (optimálny) optim|al/-ale

Všetko najlepšie!
Tous mes vœux !
tume vø !
Bola najlepšia zo všetkých.
Elle était la meilleure de tous.
εl etε la mεjœʀ də tus
Je to jeden z najlepších hotelov.
C'est l'un des meilleurs hôtels.
se lœ̃ de mεjœʀzɔtεl
Je v najlepších rokoch.
Il est dans la fleur de l'âge.
il ε dɑ̃ la flœʀ də lɑʒ
Je bezkonkurenčne najlepší.
Il est de loin le meilleur.
il ε də lwε̃ lə mεjœʀ
v najlepšom prípade (prinajlepšom)
au mieux, dans le meilleur des cas
o mjøˌ dɑ̃ lə mεjœʀ de kɑ
čo najlepší výkon...
la meilleure performance possible...
la mεjœʀ pεʀfɔʀmɑ̃s pɔsibl
druhý najlepší
le deuxième meilleur
lə døzjεm mεjœʀ