nachádzať

trouver

Nenachádzam slov.
Je ne sais pas quoi dire.
ʒə nə sε pɑ kwa diʀ
Toto mesto sa nachádza v...
Cette ville se trouve en...
sεt vil sə tʀuv ɑ̃
Nachádzajú sa tu vzácne druhy rastlín.
On rencontre ici des espèces végétales rares.
ɔ̃ ʀɑ̃kɔ̃tʀ isi dezεspεs veʒetal ʀaʀ
Nikto nevie, kde sa teraz nachádza.
Personne ne sait exactement où il se trouve.
pεʀsɔn nə sε εgzaktəmɑ̃ u il sə tʀuv
Bazén sa nachádza v zadnej časti hotela.
La piscine se trouve dans la partie arrière de l'hôtel.
la pisin sə tʀuv dɑ̃ la paʀti aʀjεʀ də lɔtεl