mŕtvy

mort/ morte

Vyhlásili ho za mŕtveho.
On l'a déclaré mort.
ɔ̃ la deklaʀe mɔʀ
Rokovania uviazli na mŕtvom bode.
Les négociations sont au point mort.
le negɔsjasjɔ̃ sɔ̃ o pwε̃ mɔʀ
Som úplne mŕtvy. (unavený)
Je suis crevé.
ʒə sɥi kʀəve
V uliciach bolo mŕtvo.
Les rues étaient désertes.
le ʀy etε desεʀt
Teraz je mŕtva sezóna.
C'est la morte-saison maintenant.
se la mɔʀtsεzɔ̃ mε̃t(ə)nɑ̃