mieniť

robiť čo avoir l'intention de faire qqch, penser faire qqch, (zmýšľať) prendre

Čo mieniš robiť?
Que penses-tu faire ?
kə pɑ̃sty fεʀ ?
To bolo mienené na teba.
Ça s'adressait à toi.
sa sadʀesε a twa
Človek mieni, pánboh mení.
L'homme propose et Dieu dispose.
lɔm pʀɔpoz e djø dispɔz