keď

quand, lorsque, (ak) si

Keď sa vrátil, jeho auto bolo preč.
À son retour, la voiture n'était plus là.
a sɔ̃ ʀ(ə)tuʀˌ la vwatyʀ netε ply la
Keď bude pršať, počkám.
S'il pleut, j'attendrai.
sil pløˌ ʒatɑ̃dʀe
No keď ináč nedáte.
Bon, si vous insistez.
bɔ̃ˌ si vuzε̃siste
Keď si tu...
Une fois que tu es là...
yn fwa kə ty e la
Keď to len trochu pôjde...
Dans la mesure du possible...
dɑ̃ la m(ə)zyʀ dy pɔsibl
Keď ona tomu nerozumie.
C'est qu'elle ne (le) comprend pas., Mais elle ne (le) comprend pas.
se kεl nə (lə) kɔ̃pʀɑ̃ pɑˌ mε εl nə (lə) kɔ̃pʀɑ̃ pɑ
A čo keď sa jej niečo stalo?
Et s'il lui est arrivé quelque chose ?
e sil lɥi εtaʀive kεlk(ə) ʃoz ?
Keď sa chce, všetko sa dá.
Vouloir c'est pouvoir.
vulwaʀ se puvwaʀ
aj keď (aj v tom prípade)
aussi quand
osi kɑ̃
aj keď (hoci)
même si, bien que, quoique
mεm siˌ bjε̃ kəˌ kwak