zdravie

health, (dobrá kondícia) fitness

Na vaše zdravie!
Here's to you!, To your health!
hɪəz tə juː!ˌ tə jɔː hεlθ!
Zničíš si zdravie.
You will ruin your health.
juː wɪl ˈruːɪn jɔː hεlθ
Zdravíčko! (pozdrav)
Howdy!, Greetings!
ˈhaʊdɪ!ˌ ˈgriːtɪŋz!
Na zdravie! (prípitok)
Cheers!, Chin-chin!
tʃɪəz!ˌ tʃɪntʃɪn!
Na zdravie! (pri kýchnutí)
Bless you!
blεs juː!
zdraviu prospešný
healthy, healthful, good for sb's health
ˈhεlθɪˌ ˈhεlθfəlˌ gʊd fə hεlθ
zdraviu škodlivý
harmful/injurious to sb's health
ˈhɑːmfəl/ɪnˈdʒʊərɪəs tə hεlθ