vysvetliť

čo komu explain, (form.) explicate sth to sb, (form.) clarify sth

Mohli by ste mi to vysvetliť?
Could you explain it to me?
kʊd juː ɪkˈspleɪn ɪt tə miː?
Vysvetlím vám to na príklade.
I'm going to explain it to you with an example.
aɪm ˈgəʊɪŋ tə ɪkˈspleɪn ɪt tə juː wɪθ ən ɪgˈzɑːmpl
Už si mu to vysvetlil?
Have you explained it to him?
hæv juː ɪkˈspleɪnd ɪt tə hɪm?
To sa určite vysvetlí.
There must be an explanation for this.
ðεə mʌst biː ənˌεkspləˈneɪʃən fə ðɪs
Záhada sa vysvetlila.
The mystery was explained.
ðə ˈmɪstərɪ wɒz ɪkˈspleɪnd
Neviem si to vysvetliť.
I don't understand it., I can't make sense of it.
aɪ dəʊntˌʌndəˈstænd ɪtˌ aɪ kɑːnt meɪk sεns əv ɪt
To si si zle vysvetlil.
You misunderstood it.
juːˌmɪsʌndəˈstʊd ɪt