volať

call

Odkiaľ voláš?
Where are you calling from?
wεə ɑː juː ˈkɔːlɪŋ frɒm?
Už volal niekoľkokrát.
He has called many times.
hɪ hæz kɔːld ˈmεnɪ taɪmz
volať na účet volaného
(BrE) reverse the charges, (AmE) make a collect call
rɪˈvɜːs ðə tʃɑːdʒɪzˌ meɪk ə kəˈlεkt kɔːl
Ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva.
You get what you give., What goes around comes around.
juː gεt wɒt juː gɪvˌ wɒt gəʊz əˈraʊnd kʌmz əˈraʊnd