veľmi

very, (very) much, (vysoko) highly

Je mi to veľmi ľúto.
I'm very sorry.
aɪm ˈvεrɪ ˈsɒrɪ
Som vám veľmi zaviazaný.
I am much obliged to you.
aɪ əm mʌtʃ əˈblaɪdʒd tə juː
Veľmi sa ospravedlňujeme.
We do apologize., We're terribly sorry.
wiː dʊ əˈpɒləˌdʒaɪzˌ wɪə ˈtεrəblɪ ˈsɒrɪ
Veľmi rád vám pomôžem!
I'll be very pleased to help you.
aɪl biː ˈvεrɪ pliːzd tə hεlp juː
Je mi to veľmi nepríjemné, ale...
I hate to say it but...
aɪ heɪt tə seɪ ɪt bət
Ste veľmi láskavý.
You're too kind., It's very kind of you.
jʊə tuː kaɪndˌ ɪts ˈvεrɪ kaɪnd əv juː
Bol som veľmi sklamaný.
I was sorely disappointed.
aɪ wɒz ˈsɔːlɪˌdɪsəˈpɔɪntɪd
Bol veľmi nahnevaný.
He was very angry.
hɪ wɒz ˈvεrɪ ˈæŋgrɪ
Veľmi sa mi to páčilo.
I liked it very much/a lot.
aɪ laɪkt ɪt ˈvεrɪ mʌtʃ/ə lɒt
Veľmi mi na nej záleží.
I care about her a lot.
aɪ kεə əˈbaʊt hə ə lɒt
To by mi veľmi pomohlo.
That would help a great deal.
ðæt wʊd hεlp ə greɪt diːl
Je to veľmi nebezpečné/horľavé.
It's highly dangerous/flammable.
ɪts ˈhaɪlɪ ˈdeɪndʒərəs/ˈflæməbl
veľmi veľa
a great/good many
ə greɪt/gʊd ˈmεnɪ